Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badanie zawartości wody w izolacji autotransformatora (zainstalowanego w SE Kędzierzyn z użyciem metod FDS, RVM i PDC) oraz sporządzenie raportu z badań

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1255_2020

Data

24.09.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

inne

Open Access

Nie