Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena prawidłowości wykonania przebudowy i modernizacji budynku Posterunku Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim, przy ul. M. Reja 5. Cz. 1 Ekspertyza budowlana, obejmująca przyczyny zawilgocenia przegród w przyziemiu oraz inne stwierdzone wady i usterki wykonanych robót budowlanych. Cz. 2 Raport końcowy.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1257_2020

Słowa kluczowe
PL
  • Posterunek policji - obiekt po remoncie
  • ekspertyza budowlana
  • niezgodności z prawem budowlanym
Data

28.08.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

86

Typ dzieła

ekspertyza

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie