Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena prawidłowości wykonania przebudowy i modernizacji budynku Posterunku Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim, przy ul. M. Reja 5. Cz. 1 Ekspertyza budowlana, obejmująca przyczyny zawilgocenia przegród w przyziemiu oraz inne stwierdzone wady i usterki wykonanych robót budowlanych. Cz. 2 Raport końcowy.

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1257_2020

Keywords
PL
  • Posterunek policji - obiekt po remoncie
  • ekspertyza budowlana
  • niezgodności z prawem budowlanym
Date

28.08.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

86

Type of work

expertise

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.