Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie dotyczące badania odporności chemicznej kamienia koronowego polimerobetonowego meyer-POLYCRETE®

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1258_2020

Data

16.09.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

3

Typ dzieła

opinia