Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Pomiary przyspieszeń drgań wagonu kolejowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1292_2020

Słowa kluczowe
PL
  • przyspieszenia drgań
  • pomiar drgań
  • wagon kolejowy
Data

09.10.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie