Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia dokumentacji projektowej zadania: Remont torowiska ul. Oszewskiego od ul. Wróblewskiego – zajezdnia Dąbie do pętli Biskupin wraz z przebudową sieci trakcyjnej we Wrocławiu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1346_2020

Data

09.11.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

opinia