Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia dokumentacji projektowej zadania: Remont torowiska ul. Oszewskiego od ul. Wróblewskiego – zajezdnia Dąbie do pętli Biskupin wraz z przebudową sieci trakcyjnej we Wrocławiu

Authors

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1346_2020

Date

09.11.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.