Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Julian Kominowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

julian.kominowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 41

PBN ID

3959704

ORCID

0000-0002-3528-2226

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%