Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena sposobu funkcjonowania w warunkach rzeczywistych i bezpieczeństwa prototypowej linii technologicznej do produkcji kwasów huminowych

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1350_2020

Date

30.08.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

65

Type of work

research report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.