Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Dawid Romek

ORCID

0000-0002-2658-1670

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Artykuły (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS