Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z geodezyjnego pomiaru deformacji mostu „Garbary” w Poznaniu wskutek opróżnienia i ponownego napełnienia wodą ciepłociągu południowego Raport z geodezyjnego pomiaru deformacji mostu „Karolin” w Poznaniu spowodowanych opróżnieniem i ponownym napełnieniem skrajnego i przedskrajnego ciepłociągu północnego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1452_2020

Słowa kluczowe
PL
  • analiza przemieszczeń
  • pomiar przemieszczeń
  • most wiszący
Data

08.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

16

Typ dzieła

raport z badań