Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza uzyskanych wyników badań, wytypowanie granulatu o największym potencjale aplikacyjnym do zastosowań przemysłowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1454_2020

Słowa kluczowe
PL
  • PLA
  • przygotowanie do wdrożenia
  • karty techniczne
  • znak towarowy
Data

08.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

17

Typ dzieła

raport z badań