Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena emisji spalin, zużycia paliwa oraz analiza warunków ruchu pojazdów samochodów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym w zależności od zastosowanego czynnika wspomagającego redukcję tlenków azotu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Identyfikator dzieła

r1514_2020

Słowa kluczowe
PL
  • emisja tlenków azotu
  • test drogowy RDE
Data

22.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

31

Typ dzieła

raport z badań