Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena emisji spalin, zużycia paliwa oraz analiza warunków ruchu pojazdów samochodów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym w zależności od zastosowanego czynnika wspomagającego redukcję tlenków azotu

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ SzD ] doctoral school student

Work ID

r1514_2020

Keywords
PL
  • emisja tlenków azotu
  • test drogowy RDE
Date

22.12.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

31

Type of work

research report