Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badania w zakresie kodowania wizji dla maszyn – realizacja etapu II wraz z uzupełnieniami uzgodnionymi przy odbiorze etapu II, według umowy z firmą OPPO

Autorzy

[ 1 ] Instytut Telekomunikacji Multimedialnej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r1536_2021

Słowa kluczowe
PL
  • VCM
  • multiview video coding
  • image compression
Data

11.01.2021

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

18

Typ dzieła

raport z badań