Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia dotycząca oceny wybranych cech fizyko-mechanicznych próbek kruszywa z kopalni EIKEFET, pobranego na terenie składowiska przy gazoporcie w Świnoujściu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1699_2021

Słowa kluczowe
PL
  • kruszywo
  • analiza sitowa
  • zawartość pyłów
Data

16.02.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie