Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Zaprojektowanie i zbudowanie stanowisk pomiarowych do: - trójosiowego obciążania ściskającego prostopadłościennej próbki aglomeratu suchego lodu - empirycznej weryfikacji wartości granicznego naprężenia w procesie peletyzacji suchego lodu - zakup komputerowej stacji obliczeniowej

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1844_2021

Keywords
PL
  • stanowisko pomiarowe
  • empiryczna weryfikacja
  • współczynnik Poissona
Date

30.04.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

45

Type of work

technical documentation

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.