Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Zaprojektowanie i zbudowanie stanowisk pomiarowych do: - trójosiowego obciążania ściskającego prostopadłościennej próbki aglomeratu suchego lodu - empirycznej weryfikacji wartości granicznego naprężenia w procesie peletyzacji suchego lodu - zakup komputerowej stacji obliczeniowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1844_2021

Słowa kluczowe
PL
  • stanowisko pomiarowe
  • empiryczna weryfikacja
  • współczynnik Poissona
Data

30.04.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

45

Typ dzieła

dokumentacja techniczna