Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Zaprojektowanie i zbudowanie stanowisk pomiarowych do: - trójosiowego obciążania ściskającego prostopadłościennej próbki aglomeratu suchego lodu - empirycznej weryfikacji wartości granicznego naprężenia w procesie peletyzacji suchego lodu - zakup komputerowej stacji obliczeniowej

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1844_2021

Keywords
PL
  • stanowisko pomiarowe
  • empiryczna weryfikacja
  • współczynnik Poissona
Date

30.04.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

45

Type of work

technical documentation