Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport końcowy z realizacji projektu. Etap 3: Opracowanie optymalnego składu materiału i rozwiązania. Raport z badań zrealizowanych w terminie od 22.01.2021 r. - 26.02.2021 r.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1936_2021

Słowa kluczowe
PL
  • żywice poliestrowe
  • badania mechaniczne
  • spoiwo
Data

28.02.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

raport z badań