Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące oznaczania skurczu przy wysychaniu zgodnie z normą PN-EN 1367-4

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1993_2021

Data

22.06.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

opinia