Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie konstrukcji lekkiej przyczepy ciężarowej z obniżonym oporem aerodynamicznym (zadanie 10)

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2081_2021

Data

29.07.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

36

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie