Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Bartosz Ziegler

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Energetyki Cieplnej

E-mail

bartosz.ziegler@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 44

ORCID

0000-0002-0545-3805

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%