Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie treści 4 artykułów skierowanych do czasopism branży HVAC.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r20_2019

Słowa kluczowe
PL
  • centrale wentylacyjne lokalne, zintegrowane czerpnie i wyrzutnie central
Data

09.07.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

55

Typ dzieła

raport z badań