Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące określenia wytrzymałości na ściskanie betonowych próbek rdzeniowych pobranych z obiektu mostowego w km 52,460 linii kolejowej E59 nad rzeką Wartą, ul. Sierakowska we Wronkach

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2104_2021

Data

09.08.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

opinia