Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza i opracowanie wyników dla prób wytłaczania biopolimerów z dodatkiem napełniaczy mineralnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2144_2021

Słowa kluczowe
PL
  • wytłaczanie
  • biopolimery
  • mieszaniny polimerowe
  • kopolimer PBAT
  • skrobia termoplastyczna TPS
Data

31.08.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

raport z badań