Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badania i analiza wyników nowego betonu zbrojonego włóknami metalowymi. Cz. I-III

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2154_2021

Keywords
PL
  • beton zbrojony włóknami stalowymi
  • wytrzymałość resztkowa betonu
  • badania laboratoryjne
  • analiza wyników laboratoryjnego wyznaczenia wytrzymałości resztkowej betonu
Date

06.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

14

Type of work

research report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.