Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badania i analiza wyników nowego betonu zbrojonego włóknami metalowymi. Cz. I-III

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2154_2021

Słowa kluczowe
PL
  • beton zbrojony włóknami stalowymi
  • wytrzymałość resztkowa betonu
  • badania laboratoryjne
  • analiza wyników laboratoryjnego wyznaczenia wytrzymałości resztkowej betonu
Data

06.09.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

14

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

inne

Open Access

Nie