Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie, budowa i testy laboratoryjnego systemu monitorującego i prognozującego zużycie narzędzi

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Work ID

r2156_2021

Date

10.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

23

Type of work

source code