Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badania ultradźwiękowego układu pomiarowego w atmosferze gazów palnych i obojętnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2167_2021

Słowa kluczowe
PL
  • gazyfikacja
  • komora spalania
Data

13.09.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań