Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące wstępnego ustalenia zakresu rzeczowego wykonanych robót w ramach inwestycji : Budowa budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul. St. Hejmowskiego 3, ich wyceny, poprawności oraz jakości zrealizowanych robót budowlanych , wartości robót wykonanych wadliwie, prawidłowości kosztorysu ofertowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przebiegu i organizacji procesu. Cz. I techniczna - poprawność i jakość zrealizowanych robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą obecnego stanu technicznego obiektu

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2226_2021

Keywords
PL
  • ekspertyza
  • budynek sądu
  • analiza błędów wykonawstwa
Date

30.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

56

Type of work

expertise

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No