Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące wstępnego ustalenia zakresu rzeczowego wykonanych robót w ramach inwestycji : Budowa budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul. St. Hejmowskiego 3, ich wyceny, poprawności oraz jakości zrealizowanych robót budowlanych , wartości robót wykonanych wadliwie, prawidłowości kosztorysu ofertowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przebiegu i organizacji procesu. Cz. I techniczna - poprawność i jakość zrealizowanych robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą obecnego stanu technicznego obiektu

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2226_2021

Keywords
PL
  • ekspertyza
  • budynek sądu
  • analiza błędów wykonawstwa
Date

30.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

56

Type of work

expertise

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.