Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie programu doskonalenia kompetencji społecznych menedżerów w firmie ALVO sp. z o.o., sp. k.

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2250_2021

Keywords
PL
  • Komunikatywność
  • Kompetencje
  • Kreatywność
  • Motywacja
Date

29.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

15

Type of work

research report