Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dot. wstępnego ustalenie zakresu rzeczowego wykonanych robót w ramach inwestycji : Budowa budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul. St. Hejmowskiego 3, ich wyceny, poprawności oraz jakości zrealizowanych robót budowlanych , wartości robót wykonanych wadliwie, prawidłowości kosztorysu ofertowego , harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przebiegu i organizacji procesu. Cz.II Organizacyjno-ekonomiczna

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2352_2021

Keywords
PL
  • Budynek Sądu Apelacyjnego
  • kosztorysy ofertowe i inwestorskie
  • harmonogramy ofertowe i inwestorskie
  • wycena wad
Date

30.11.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

27

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.