Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badania weryfikacyjne w warunkach operacyjnych pod kątem wdrożenia nowej technologii i analiza otrzymanych wyników. Czynności przygotowawcze do wdrożenia i analiza ekonomiczna. Działania związane z uzyskaniem ochrony praw własności intelektualnej i promocją opracowanych rezultatów projektu

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2390_2021

Date

06.12.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

156

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.