Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z pomiarów stopnia zawilgocenia izolacji stałej metodą FDS autotransformatora typu RTdxP-125000/200R nr fabryczny 111552, nr ruchowy AT1, zainstalowanego w SE Poznań Południe

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2523_2022

Keywords
PL
  • transformator
  • diagnostyka
  • pomiar zawilgocenia
Date

01.12.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

4

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.