Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza wyników pomiarów właściwości mechanicznych i degradacji folii biopolimerowej

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ SzD ] doctoral school student

Work ID

r2738_2022

Keywords
PL
  • pomiary mechaniczne
  • folia płaska
  • degradacja
  • biopolimery
  • ubytek masy
  • hydroliza
Date

25.02.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

10

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.