Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wykonanie dokumentacji i prób wytrzymałościowych elementów szybkiego montażu w elewacji

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3084_2022

Date

21.07.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

14

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.