Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia naukowo-techniczna dotycząca oznaczania wytrzymałości na zginanie (obciążenia niszczącego przy zginaniu) oraz modułu elastyczności zgodnie z normą PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań elementów płytowych gipsowo-kartonowych SINIAT, Fermacell oraz MDF Precoated

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3321_2022

Date

04.10.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.