Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Kompozyt polipropylenowy o korzystnych właściwościach termomechanicznych i przetwórczych wytworzony z materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3534_2022

Date

30.12.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

3

Type of work

know-how

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.