Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Etap II. Opracowanie koncepcji prototypowego aparatu wyparnego. Zad. 2.2. Opracowanie projektu urządzenia do odparowywania wraz z systemem sterującym oraz wyznaczenie szczegółowych parametrów eksploatacyjnych.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r36_2019

Słowa kluczowe
PL
  • prototyp urządzenia wypranego
  • założenia konstrukcyjne
Data

31.03.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

67

Typ dzieła

raport z badań