Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Etap II. Opracowanie koncepcji prototypowego aparatu wyparnego. Zad. 2.2. Opracowanie projektu urządzenia do odparowywania wraz z systemem sterującym oraz wyznaczenie szczegółowych parametrów eksploatacyjnych.

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r36_2019

Keywords
PL
  • prototyp urządzenia wypranego
  • założenia konstrukcyjne
Date

31.03.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

67

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.