Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Badania wrażliwości modelu numerycznego na parametry geometryczne matryc wielokanałowych w procesie wytłaczania suchego lodu poprzez wykonanie zadań:

- opracowanie modelu numerycznego procesu wytłaczania skrystalizowanego dwutlenku węgla z wykorzystaniem matryc wielokanałowych przy zastosowaniu modelu materiałowego Drucker-Prager/Cap,
- analiza numeryczna wrażliwości wielokryterialnej modelu peletyzacji dwutlenku węgla na zmianę parametrów geometrycznych w matrycach wielokanałowych o kanałach zbieżnych o kształcie stożkowym, z zaokrągleniem na zewnątrz i podwójnym promieniem przejścia,
- empiryczne badania weryfikacyjne uzyskanych wyników wielokryterialnej analizy numerycznej związanej z wrażliwością modelu na zmianę parametrów geometrycznych matryc wielokanałowych o kanałach zbieżnych o kształcie stożkowym, z zaokrągleniem na zewnątrz, i podwójnym promieniem przejścia

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3920_2023

Keywords
PL
  • suchy lód
  • dwutlenek węgla
  • zagęszczanie
  • wytłaczanie
  • SPH
  • Drucker-Prager/Cap
  • NCBR
  • LIDER
Date

23.05.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

53

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.