Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące oceny technicznej ewentualnego oddziaływania korozyjnego wykonanego betonu podkładowego (pod posadzkę przemysłową) na kształtki systemowe połączeń trwale szczelnych (system ogrzewania posadzkowego TECEfloor)

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r4130_2023

Date

17.08.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

28

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.