Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące analizy mikroskopowej oraz składu pierwiastkowego i fazowego próbki gruntu pod kątem występowania spoiw mineralnych, metali ciężkich oraz jonów siarczanowych

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r4725_2024

Date

16.02.2024

Language

polish

Number of pages or volume of work

10

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.