Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena stanu technicznego mostów w Ujściu (przez Noteć i Gwdę) w ciągu drogi krajowej nr 11 oraz mostu na obwodnicy Piły (przez Gwdę) – droga krajowa nr 10

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r497143_2016

Słowa kluczowe
PL
  • ocena stanu technicznego
  • most betonowy
  • warunki użytkowania
Data

22.11.2016

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

83

Typ dzieła

dokumentacja techniczna