Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie i charakteryzacja nanokrystalicznych stopów tantalu z dodatkiem Nb, Mo i W

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Formation and properties of mechanically alloyed and hot pressed refractory nanocrystalline Ta-Nb, Ta-Mo and Ta-W alloys

Work ID

r507002_2017

Keywords
EN
  • stopy tantalu
  • mechaniczna synteza
  • prasowanie na gorąco
  • właściwości
  • tantalum alloys
  • mechanical alloying
  • hot pressing
  • properties
Date

10.04.2017

Language

english | polish

Number of pages or volume of work

23

Type of work

research report