Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie modelu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych na podstawie badań literaturowych

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r522593_2017

Keywords
PL
  • model dojrzałości logistycznej
  • przedsiębiorstwo usługowe
Date

30.11.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

research report