Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie modelu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych na podstawie badań literaturowych

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r522593_2017

Keywords
PL
  • model dojrzałości logistycznej
  • przedsiębiorstwo usługowe
Date

30.11.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.