Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza sztywności/podatności kół tramwajowych KTU 6370-4-S11, KTU 6370-4-S13, KTU 6370-6-S7

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r522797_2017

Keywords
PL
  • dynamika strukturalna
  • koła tramwajowe
  • symulacje
Date

30.11.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

22

Type of work

research report