Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie usługi badawczej w ramach badań przemysłowych pt. Opracowanie trójwymiarowej mapy odkształceń dla poszczególnych operacji kształtowania z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych w odniesieniu do odkształceń granicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r52_2019

Słowa kluczowe
PL
  • pomiar
  • badania
  • analiza danych
Data

31.07.2019 (Data domniemana)

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

1320

Typ dzieła

raport z badań