Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wykonanie usługi badawczej w ramach badań przemysłowych pt. Opracowanie trójwymiarowej mapy odkształceń dla poszczególnych operacji kształtowania z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych w odniesieniu do odkształceń granicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r52_2019

Keywords
PL
  • pomiar
  • badania
  • analiza danych
Date

31.07.2019 (Date presumed)

Language

polish

Number of pages or volume of work

1320

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.