Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Przygotowanie modułu akwizycji złożonego z 9 sensorów optycznych wraz ze sprzętową synchronizacją dla projektu „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego”LIDER/34/0177/L-8/16/NCBR/2017

Authors

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Work ID

r548661_2018

Keywords
PL
  • moduł akwizycji obrazów ruchomych
  • sensory optyczne
  • projekt
  • płytka PCB
Date

20.12.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.