Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wpływ cech konsumenckich na ocenę kart produktowych na rynku e-commerce. Badanie w podejściu triangulacyjnym

Authors

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r558968_2019

Date

29.05.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

38

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.