Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie i analiza wyników badań – Trasa badawcza nr 2

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r561081_2019

Słowa kluczowe
PL
  • BRT
  • autobus
  • napęd
Data

26.04.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań