Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników pomiaru środka ciężkości i prędkości wózka inwalidzkiego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r638_2020

Słowa kluczowe
PL
  • wózek inwalidzki
  • urządzenia asystujące
  • biomechanika napędzania
Data

30.12.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

18

Typ dzieła

raport z badań