Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport dla Fluenta AS Testy układu pomiarowego w atmosferze wodoru, etanu, metanu oraz ich mieszanek.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r854_2020

Słowa kluczowe
PL
  • gazyfikacja komora spalania
Data

30.03.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

raport z badań