Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

1) Ekspertyza dotycząca stanu technicznego żelbetowej płyty stropowej bunkra po opale zlokalizowanego w Poznaniu przy ul.Dolna Wilda 42 – 42 A-C. 2) Ekspertyza dotycząca stanu technicznego żelbetowej płyty stropowej bunkra po opale zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Jerzego 15 – Czajcza 10 -11, 3) Ekspertyza dotycząca stanu technicznego żelbetowej płyty stropowej bunkra po opale zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 102-106.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r902_2020

Słowa kluczowe
PL
  • stan techniczny
  • bunkry po opale
  • korozja betonu i stali
  • naprawa poprzez torkretowanie
Data

15.04.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

55

Typ dzieła

ekspertyza

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie