Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Verification of the concept of a backup power supply for Zalando Logistic Operation Center located in Gardno taking into account a protection against voltage peaks

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Weryfikacja koncepcji zasilania rezerwowego centrum logistycznego Zalando w miejscowości Gardno z uwzględnieniem zabezpieczenia przed skokami napięcia

Identyfikator dzieła

r974_2020

Data

25.05.2020

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

12

Typ dzieła

ekspertyza

Typ licencji

Materiały poufne

Open Access

Nie