Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Andrzej Kwapisz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

andrzej.kwapisz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 59

PBN ID

1481557

ORCID

0000-0002-5810-7121

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS